Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 7
» Son Üye: Johnpaul
» Toplam Konular: 55
» Toplam Yorumlar: 55

Detaylı İstatistikler

Kimler Çevrimiçi
Toplam: 2 kullanıcı aktif
» 0 Kayıtlı
» 2 Ziyaretçi

Son Yorumlar
Yapı İşletmesi
Forum: Yapı Anabilim Dalı
Son Yorum: Emre Alan
18-12-2016, Saat:23:45
» Yorumlar: 0
» Okunma: 0
Kuyu Hidroliği
Forum: Hidrolik Anabilim Dalı
Son Yorum: Emre Alan
18-12-2016, Saat:23:42
» Yorumlar: 0
» Okunma: 0
İstinat Yapıları ve İstin...
Forum: Geoteknik Anabilim Dalı
Son Yorum: Emre Alan
18-12-2016, Saat:23:41
» Yorumlar: 0
» Okunma: 0
Fatih Sultan Mehmet Köprü...
Forum: Makaleler & Tezler
Son Yorum: Emre Alan
18-12-2016, Saat:23:39
» Yorumlar: 0
» Okunma: 0
Farklı Zeminlerdeki Kazık...
Forum: Makaleler & Tezler
Son Yorum: Emre Alan
18-12-2016, Saat:23:36
» Yorumlar: 0
» Okunma: 0
Depremin Zemin İçi Yapıla...
Forum: Makaleler & Tezler
Son Yorum: Emre Alan
18-12-2016, Saat:23:33
» Yorumlar: 0
» Okunma: 0
Çelik Yapıların Deprem Et...
Forum: Makaleler & Tezler
Son Yorum: Emre Alan
18-12-2016, Saat:23:31
» Yorumlar: 0
» Okunma: 0
Ağırlık Merkezi ve Atalet...
Forum: Makaleler & Tezler
Son Yorum: Emre Alan
18-12-2016, Saat:23:28
» Yorumlar: 0
» Okunma: 0
Basic Geotechnical Earthq...
Forum: Kitaplar
Son Yorum: Emre Alan
18-12-2016, Saat:23:26
» Yorumlar: 0
» Okunma: 0
Jeotermal Enerji Arama Te...
Forum: Jeofizik Yöntemler
Son Yorum: Emre Alan
18-12-2016, Saat:16:27
» Yorumlar: 0
» Okunma: 0

 
  Yapı İşletmesi
Yazar: Emre Alan - 18-12-2016, Saat:23:45 - Forum: Yapı Anabilim Dalı - Yorum Yok

   
YAPI İŞLETMESİ

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
1. TANIMLAR, AÇIKLAMALAR
1.1 Genel Tanımlar
1.2 İhale Yasası, Genel ve Teknik Şartnameler ile diğer Yazılı Belgelerde Kullanılan
Tanımlar/Açıklamalar
İnşaat Mühendisliğinde Yapı İşletmesinin Yeri ve Önemi
2. PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
2.1 Planlama Teknikleri
2.2 Çubuk Diyagramlar (Bar / Gantt Charts)
2.3 CPM – Kritik Yol Yöntemi
2.4 PERT Yöntemi
2.5 Kutu Diyagramları (Precedence Diagrams)
2.6 LOB – Denge ve Devre Diyagramlarıyla Planlama
2.7 Kaynak Kullanımı Yöntemleri (Resource Allocation)
Planlama Teknikleri ile İlgili Uygulama Örnekleri
A) CPM(Kritik Yol Metodu) Örnekleri
B) PERT (Program Geliştirme ve Gözden Geçirme Tekniği) Örnekleri
C) Kutu Diyagramı Örnekleri
D) Denge (LOB) Diyagramı Örnekleri
3. İNŞAATA HAZIRLIK VE ÖN ÇALIŞMALAR
3.1 Arsa Seçimi
3.2 Arsa Temini Yolları
3.3 Yatırımın Planlanması, Yaklaşık Maliyetinin belirlenmesi
3.4 Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması
3.5 Arsa sınırlarının Belirlenmesi
3.6 İnşaat 1. ve 2. Keşfinin Hazırlanması
3.7 Metraj ve Keşif İşleri için Tanım ve Dokümanlar
3.8 Kamu İhale İşlem Dosyası, İhale Ön Yeterlik Dokümanı ve Kamu İhale
Sözleşmeleri.
4. KAMU İNŞAAT YATIRIMLARI İHALE MEVZUATI
4.1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
4.1.1 Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
4.1.2 İhaleye Katılabilme Kuralları
4.1.3 İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması
4.1.4 Ön Yeterlik İlanı ve İhale Dokümanları
4.1.5 Teklif ve Başvuruların Sunulması
4.1.6 Tekliflerin Değerlendirilmesi
4.1.7 Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri
4.1.8 KİK ve Kuruma Şikayet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü
4.1.9 Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu
4.1.10 Çeşitli Hükümler
4.1.11 Son Hükümler
4.2 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
4.2.1 Genel Hükümler, Amaç, Kapsam, Tanım ve İlkeler
4.2.2 Sözleşmelerin Düzenlenmesi
4.2.3 Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri.
4.2.4 Kesin Teminata İlişkin Hükümler
4.2.5 Sözleşmede Değişiklik, Sözleşme Devir ve Feshi
4.2.6 Yasaklar ve Sorumluluklar
4.2.7 Çeşitli Hükümler
4.2.8 Son Hükümler
4.3 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
4.3.1 Genel Hükümler, Uygulama İlkeleri
4.3.2 Yaklaşık Maliyet
4.3.3 Uygulanacak İhale Usulünün Tespiti
4.3.4 İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları
4.3.5 İhale Onayı ve Komisyonları, İhale İşlem Dosyası
4.3.6 İhale Kuralları ve Ön Yeterlik Dokümanlarına İlişkin Hususlar
4.3.7 İhaleye Katılımda Yeterlik
4.3.8 Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler
4.3.9 Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler
4.3.10 Yeterlik Değerlendirmesi
4.3.11 İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İhale Dışı Bırakılanlar
4.3.12 İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi, Verilmesi
4.3.13 İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi
4.3.14 Teklif Mektupları ve Teminatlar
4.3.15 Başvuru ve Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi
4.3.16 Son Hükümler
4.4 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
4.4.1 Genel Hükümler
4.4.2 İşyerleri
4.4.3 Projeler
4.4.4 Yapı Denetim Hizmetleri
4.4.5 İşin Yürütülmesi
4.4.6 Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar
4.4.7 Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel
4.4.8 Hakediş Raporları
4.4.9 Kabul İşlemleri
4.4.10 Sözleşme İlişkileri
4.5 İHALE AŞAMALARI
4.6. BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ
4.6.1 Kapsam, Tanım, Kontrol Örgütü
4.6.2 Kontrol Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
4.6.3 Kontrol Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
4.6.4 Kontrol Mühendisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
4.6.5 Kontrol Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
4.6.6 Sürveyanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Son Hükümler
4.6.7 Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar
5. İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN
TESPİTİ VE KULLANILMASI
6. YAPI İŞLERİNDE ÖZEL FİYATLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR
VE ÖRNEKLER
7. YAPI İŞLERİNDE TAŞIMA ŞARTNAMESİ
VE TAŞIMA BİRİM FİYATLARININ TESPİTİ, TAŞIMA FORMÜLLERİ.
7.1 Taşıma Formülleri
7.2 Taşıma Formüllerinin Kullanımıyla İlgili Örnekler
7.3 “A” Katsayılı Taşımalarla İlgili Örnekler
8. YAPI İŞLERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMALARI
(ESKALASYON KARARNAMESİ)
8.1 Demir, Çimento, Akaryakıt ve Madeni Aksam Fiyat Farkı Hesabı
8.2 Çimento Fiyat Farkına Ait Bir Örnek
8.3 Akaryakıt Mlz. + Taşıma Fiyat Farkı Hesabına Ait Bir Uygulama
8.4 Çimento Fiyat Farkı İnterpolasyonlu Hesabına Ait Bir Uygulama
8.5 Diğer Malzeme ve Taşımalarla İlgili Fiyat Farkı Örnekleri
8.6 Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış Ve Yapılacak İşlerinde
İhale Usul Ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar
8.7 13181 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi
8.8 Eskalasyon Kararnameleri İle İlgili Açıklama Genelgeleri
8.9 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine
İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
8.10 Maliyetlerindeki En Önemli Unsurun Fiyatı Kamu Kuruluşları Tarafından
Belirlenen Malzeme İçin Fiyat Farkı Uyg. Örnekleri
8.11 Bina Tesisat İşlerinde Kullanılan Malzeme İçin Fiyat Farkı Uyg. Örnekleri
9. YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ ESASLARI
VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER
9.1 Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi
9.2.Yeşil Defterin Yapısı
9.3 Rölöve Defterinin Yapısı
9.4 Ataşman Defterinin Yapısı
9.5 Şantiye Defterinin Yapısı
9.6 Hakediş Çeşitleri
9.7 Hakediş Örneği (sayısal gerçek bir örnek)
10. YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMMI, İKSA – ŞEV
10.1 Derinlik Zammı Uygulaması ve Formülleri
10.2 Derinlik Zammı Uygulamasıyla İlgili Örnek
10.3 Su Boşaltma Zammı Uygulaması ve Formülleri
10.4 Su Boşaltma Zammı Uygulamasıyla İlgili Örnek
10.5 İksa ve Şev Yapılması
11. YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
11.1 Genel Hükümler
11.2 Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.3 Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.4 İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.5 Ahşap İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.6 Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.7 Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.8 Sıpa İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.9 Betonarme Kalıbı Yapım ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.10 Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.11 Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.12 Yapı İşlerinde Kullanılan Makine ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.13 Çeşitli Hükümler
12. 100 YAPI İŞLETMESİ TERİMİ SÖZLÜĞÜ
YAPI İŞLETMESİNDE YARARLANILAN BAZI TÜRKÇE KAYNAKLAR

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız

Bu konuyu yazdır

  Kuyu Hidroliği
Yazar: Emre Alan - 18-12-2016, Saat:23:42 - Forum: Hidrolik Anabilim Dalı - Yorum Yok

   
KUYU HİDROLİĞİ

İçerik

Dengeli ve Dengesiz Rejim
Akiferin Hidrolik Katsayılarının Bulunuşu
Dengeli Rejim
Dupuit-Theim Yöntemleri
Serbest Akiferler
Dengeli Rejimde Debiye Etki Eden Faktörler
Dengesiz Rejim
Theis Yöntemi
Jacob (Doğrusal Zaman-Düşüm) Yöntemi
Alçalım Yöntemi
Yükselim Yöntemleri
Uzaklık-Düşüm Yöntemi
Akım Deneyi
Jeager Yöntemi
Chow Yöntemi
Geniş Çaplı Kuyular
Sızıntılı Akiferler
Neuman Yöntemi
Akiferlerde Sınır Koşulları
Yarım Kuyular
Slug ve Bailing Testi
Kademeli Pompalama Deneyleri
Basınçlı Akiferlerde Kademeli Pompa Deneyi
Serbest Akiferlerde Kademeli Pompa Deneyi
Akiferlerde Kuyu Randımanı
Kuyularda Drenaj
Üretim Kuyularında Debi-Düşüm ve Dinamik Seviye İlişkisi

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız

Bu konuyu yazdır

  İstinat Yapıları ve İstinat Yapılarının Sismik Tasarımı
Yazar: Emre Alan - 18-12-2016, Saat:23:41 - Forum: Geoteknik Anabilim Dalı - Yorum Yok

   
İSTİNAT YAPILARI ve İSTİNAT YAPILARININ SİSMİK TASARIMI

İçerik

İstinat Yapıları
İstinat Duvarlarında Yenilme Türleri
İstinat Duvarları Üzerindeki Statik Gerilmeler
İstinat Duvarları Üzerindeki Sismik Gerilmeler
İstinat Yapılarının Sismik Davranışlarının Analitik Yöntemlerle Belirlenmesi
Esneyen Duvarlar
Mononobe-Okabe Yöntemi
Steeman-Zeng Metodu
Esnek Olmayan Duvarlar
İstinat Duvarlarının Sismik Yerdeğiştirmesi
Richards-Elms Metodu
Whitman-Liao Metodu

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız

Bu konuyu yazdır

  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Projelendirilme ve Yapım Aşamaları - Makale
Yazar: Emre Alan - 18-12-2016, Saat:23:39 - Forum: Makaleler & Tezler - Yorum Yok

   
FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NÜN PROJELENDİRİLME VE YAPIM AŞAMALARI

Yakup DOST (1), Erdoğan DEDEOĞLU (2)
(1) Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürü, Zincirlikuyu, İSTANBUL
(2) Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü, Köprü Başmühendisi, Zincirlikuyu, İSTANBUL


ÖZET : İstanbul Boğazını 2. defa geçen Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün tasarım ve dizaynında kabul edilen kriterlerin ana hatları ile açıklanması ve köprünün yapımı ile ilgili önemli teknik ölçütler ve inşaat aşamalarının sunumu ile bu büyük Mühendislik yapısının tanıtılması amaçlanmıştır.

Makaleyi İndirmek İçin Tıklayınız

Bu konuyu yazdır

  Farklı Zeminlerdeki Kazıkların Deprem Davranışının İncelenmesi - Makale
Yazar: Emre Alan - 18-12-2016, Saat:23:36 - Forum: Makaleler & Tezler - Yorum Yok

   
FARKLI ZEMİNLERDEKİ KAZIKLARIN DEPREM DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ÖMÜR ÇİMEN (1), K. ARMAĞAN KORKMAZ (2*), S. NİLAY KESKİN (1), ZEKİ AY (2), A. IŞIL ÇARHOĞLU (2)

(1) Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh. Böl. Geoteknik Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi
(2*) Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh. Böl. Yapı Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi


ÖZET: Bu çalışmada, farklı zeminlerdeki kazıkların deprem etkisi altındaki davranışını incelemek için sonlu elemanlar yöntemiyle dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. 10 m x 10 m zemin içerisinde; 1 m sabit çaplı, 10 m sabit uzunluğundaki bir kazık modeli sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmiştir. Zemin ve kazık, üç boyutlu katı (solid) modelleme ile modellenmiştir. Kum ve kil tabakalarının farklı kalınlıklarda yerleştirilmesi ile on bir adet farklı zemin profili tanımlanmıştır. Oluşturulan bu zemin-kazık modellerinde zaman tanım alanında dinamik analiz yöntemi kullanılarak dinamik analiz yapılmış, zemin- kazık modellerindeki yatay ve düşey maksimum yer değiştirmeler ve taban kesme kuvvetleri belirlenmiştir. Analizler sonucunda deprem etkisindeki zemin-kazık etkileşiminde, zemin yapısındaki değişikliğin oldukça önemli olduğu görülmüştür.

Makaleyi İndirmek İçin Tıklayınız

Bu konuyu yazdır

  Depremin Zemin İçi Yapılarına Etkisi - Makale
Yazar: Emre Alan - 18-12-2016, Saat:23:33 - Forum: Makaleler & Tezler - Yorum Yok

   
DEPREMİN ZEMİN İÇİ YAPILARINA ETKİSİ

Dr. Sabahattin AYKAÇ


ÖZET : Yeraltı yapıları modern toplumlarda altyapıların ayrılmaz bir parçasıdır ve metro, demiryolu, karayolları, depo ve su iletim hatları gibi yapılarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Deprem bölgelerinde inşa edilen yapılar hem sismik hem de statik yüklere dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. Tarihsel olarak bakıldığında yeraltı yapılarında yerüstü yapılara göre daha az hasar olduğu bilinmektedir. Buna rağmen yakın geçmişte olmuş depremlerde bazı yeraltı yapılarında önemli hasarlar olduğu gözlenmiştir. Bu depremlerden biri de 1999 Kocaeli depremidir. Bilindiği gibi bu depremde Bolu dağı tünelleri hasar görmüştür.

Bu raporda yeraltı yapılarından tünel ve metro gibi yapılar ele alınmış ve bunların üzerindeki deprem etkilerini ölçmek için mühendislerce kullanılan yaklaşımlar anlatılmıştır.

Makaleyi İndirmek İçin Tıklayınız

Bu konuyu yazdır

  Çelik Yapıların Deprem Etkisi Altında Dinamik Davranışı - Yüksek Lisans Tezi
Yazar: Emre Alan - 18-12-2016, Saat:23:31 - Forum: Makaleler & Tezler - Yorum Yok

   
ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞI – Yüksek Lisans Tezi

Mehmet Afşin DOLUNAY

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ISPARTA, 2001


İÇİNDEKİLER
ÖZET
ABSTRACT
ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR
SİMGELER DİZİNİ
ŞEKİLLER DİZİNİ
ÇİZELGELER DİZİNİ
GİRİŞ
Depremin Oluşumu Ve Özellikleri
Çok Katlı Çelik Yapılarda Taşıyıcı Sistemler
Çalışmanın Amacı ve İzlenen Yol
KAYNAK BİLGİSİ
MATERYAL VE METOD
Materyal
Çok Katlı Çelik Yapılarda Taşıyıcı Sistemler
Tarihçe
Yüksek Yapılarda Çelik Malzemenin
Betonarmeye Göre Avantaj Ve Dezavantajları
Çok Katlı Yüksek Yapıların Sistem Özellikleri
Etabs Programı ve Özellikleri
Metot
Dinamik Analiz
Giriş
Dinamik Denge
Adım Adım Çözüm Yöntemi
Mod Süperpozisyonu Yöntemi
Response Spektrum Analizi
Frekans Alanında Çözüm
Sismik Yük Davranış Spektrumunu
Kullanarak Dinamik Analiz
Giriş
Bir Davranış Spektrumunun Tanımı
Mod Davranışının Hesabı
Tipik Davranış Spektrumu Eğrileri
Mod Kombinasyonu İçin CQC Metodu
Tasarım Spektrumları
Spektral Analizde Dikey Etkiler
Davranış Spektrumu Metodunun Sınırlamaları
Zaman Tanım Alanında Çözüm (Time History Analiz)
Modal Yöntemler
Direkt İntegrasyon Yöntemleri
Açık – Direkt İntegrayon Yöntemi
Kapalı – Direkt İntegrayon Yöntemi
Çalışmaya Esas Alınan Çok Katlı Çelik Yapıların Özellikleri
Tip yapılar (Kat Sayısı)
Tip Yapılar (Taban Kenar Uzunluk Oranı)
Tip Yapılar (Zayıf Cephe)
Tip Yapılar (Yumuşak Kat)
Tip Yapı (Asma Kat)
Tip Yapılar (Çaprazlar)
Tip Yapı (Ağır Çatı)
Tip Yapı (Ani Kesit Değişimi)
Tip Yapı (Kolon Rijitlikleri)
Modellerde Kullanılan Elemanların ve Malzemenin Özellikleri
Yüklemeler
Bir Yapının Etabs’de Modellenmesi
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Araştırma
Bulgular
Tip Yapılar (Kat Sayısı)
Tip Yapılar (Taban Kenar Uzunluk Oranı)
Tip Yapı (Zayıf Cephe)
Tip Yapılar (Yumuşak Kat)
Tip Yapı (Asma Kat)
Tip Yapı (Çaprazlar)
Tip Yapı (Ağır Çatı)
Tip Yapı (Ani Kesit Değişimi)
Tip Yapı (Kolon Rijitlikleri)
SONUÇLAR
KAYNAKLAR
ÖZGEÇMİŞ

ÖZET : Bir yapının taşıyıcı sisteminin seçimi depreme dayanıklı yapı tasarımında büyük önem taşır. Özellikle, çok katlı yapılarda, taşıyıcı sistem seçimi daha da önem kazanmaktadır. Ülkemizde meydana gelen 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yıkılan yapıların önemli bir bölümünde yanlış taşıyıcı sistem seçiminin büyük rol oynadığı görülmüş ve bu konuda mühendislerin yeteri kadar bilinçli olmadıkları ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada, deprem etkisine maruz çok katlı çelik yapılarda, yapı geometrisi ve rijitliklerdeki değişimin deprem kuvvetlerine etkisi incelenmiştir. Böylece, depreme dayanıklı çok katlı çelik yapı tasarımında özellikle geometri ve rijitliklerin, yapı içindeki dağılımında dikkat edilmesi gereken esaslar belirlenmeye çalışılmıştır.

Çalışmaya esas alınan yapılar, kat sayısı, planda kenar uzunluklarının oranı, rijitlik değişimleri v.b. gibi geometrik parametrelere bağlı modellenmiştir. Yapıların deprem etkisi altındaki davranışları, eşdeğer statik yük, spektral analiz ve zaman tanım alanı deprem hesap yöntemlerine göre ETABS(Linear and Nonlinear Static and Dynamic Analysis and Design of Building System) Bilgisayar programı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve taban kesme kuvvetleri, devirme momentleri, maksimum eplasmanların yapı geometrisine göre değişimleri incelenmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışmada, çok katlı çelik yapılarda , deprem hesap yöntemlerinin, yapıdaki rijitlik dağılımının ve yapı düzensizliklerinin yapının deprem davranışına etkisi incelenmiştir. Böylece , gerek deprem hesap yöntemi seçimi, gerekse taşıyıcı sistem geometrisi ile ilgili olarak, mühendisler tarafından tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, deprem hesap yöntemleri ile ilgili yeterli Türkçe literatür olmaması nedeniyle, deprem hesap yöntemleri de detaylı bir şekilde verilmiştir.

Yüksek Lisans Tezini İndirmek İçin Tıklayınız

Bu konuyu yazdır

  Ağırlık Merkezi ve Atalet (Eylemsizlik Momenti)
Yazar: Emre Alan - 18-12-2016, Saat:23:28 - Forum: Makaleler & Tezler - Yorum Yok

   
AĞIRLIK MERKEZİ ve ATALET (EYLEMSİZLİK) MOMENTİ

İçerik

Ağırlık Merkezi
Bazı Geometrik Şekillerin Ağırlık Merkezleri
Alan Atalet (Eylemsizlik) Momenti
Paralel Eksenler (Steiner) Teoremi
Bazı Geometrik Şekillerin Alan Atalet Momentleri
Dikdörtgen
Üçgen
Daire
Yarım Daire
Çeyrek Daire

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız

Bu konuyu yazdır

  Basic Geotechnical Earthquake Engineering
Yazar: Emre Alan - 18-12-2016, Saat:23:26 - Forum: Kitaplar - Yorum Yok

   
Basic Geotechnical Earthquake Engineering

İçerik – Contents

Preface

1. INTRODUCTION TO GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING
1.1 Introduction
1.2 Earthquake Records
1.3 Earthquake Records of India

2. EARTHQUAKES
2.1 Plate Tectonics, The Cause of Earthquakes
2.2 Seismic Waves
2.3 Faults
2.4 Earthquake Magnitude and Intensity
2.5 Seismograph

3. SEISMIC HAZARDS IN INDIA
3.1 Introduction
3.2 Earthquake Hazards in India
3.3 Earthquake Hazards in the North Eastern Region
3.4 Frequency of Earthquake
3.5 Earthquake Prediction
3.6 Earthquake Hazard zonation, Risk Evaluation and Mitigation
3.7 Earthquake Resistant Structures
3.8 Awareness Campaign

4. DYNAMIC SOIL PROPERTIES
4.1 Introduction
4.2 Soil Properties for Dynamic Loading
4.3 Types of Soils
4.4 Measuring Dynamic Soil Properties

5. SITE SEISMICITY, SEISMIC SOIL RESPONSE AND DESIGN EARTHQUAKE
5.1 Site Seismicity
5.2 Seismic Soil Response
5.3 Design Earthquake

6. LIQUEFACTION
6.1 Introduction
6.2 Factors Governing Liquefaction in the Field
6.3 Liquefaction Analysis
6.4 Antiliquefaction Measures

7. EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN FOR SHALLOW FOUNDATION
7.1 Introduction
7.2 Bearing Capacity Analysis for Liquefied Soil
7.4 Bearing Capacity Analysis for Cohesive Soil Weakened by Earthquake

8. EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF DEEP FOUNDATION
8.1 Introduction
8.2 Design Criteria

9. SLOPE STABILITY ANALYSES FOR EARTHQUAKES
9.1 Introduction
9.2 Inertia Slope Stability – Pseudostatic Method
9.3 Intertia Slope Stability – Network Method
9.4 Weakening Slope Stability – Flow Slides

10. RETAINING WALL ANALYSES FOR EARTHQUES
10.1 Introduction
10.2 Pseudostatic Method
10.3 Retaining Wall Analysis for Liquefied Soil
10.4 Retaining Wall Analysis for Weakened Soil
10.5 Restrained Retaining Walls
10.6 Temporary Retaining Walls

11. EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF BUILDINGS
11.1 Introduction
11.2 Earthquake Resisting Performance Expectation
11.3 Key Material Parameters for Effective EarthquakeResistant Design
11.4 Earthquake Design Level Ground Motion
11.5 Derivation of Ductile Design Response Spectra
11.6 Analysis and Earthquake Resistant Design Principles
11.7 Earthquake Resistant Structural Systems
11.8 The Importance and Implications of Structural Regularity
11.9 Methods of Analysis

References

Index

Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız

Bu konuyu yazdır

  Jeotermal Enerji Arama Teknikleri
Yazar: Emre Alan - 18-12-2016, Saat:16:27 - Forum: Jeofizik Yöntemler - Yorum Yok

   
Jeotermal Enerji Arama Teknikleri

İçerik

Giriş
Jeotermal Aramanın Amacı
Jeotermal Aramanın Felsefesi
En Olası Jeotermal Arama Yerleri
Verilerin Analizi
Risk ve Stratejiler
Aramada Yerbilimcilerin Görevleri
Jeoloğun Görevi
Hidrojeoloğun Görevi
Jeofizikçinin Görevi
Jeokimyacının Görevi
Jeotermal Yüzey Arama Teknikleri
Keşif Çalışması ve Keşif Raporu
Yüzey Arama Teknikleri
Jeolojik Arama Teknikleri
Jeofizik Çalışmalar
Araştırma Sondajları

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız

Bu konuyu yazdır