Hakkımızda

     Bilim; insanoğlunun akli kabiliyetinin ve içgüdüsel merakının dürtmesiyle, bulunduğu zamanın imkân verdiği araçları kullanma yoluyla, kontrollü deney ve gözlemlere bağlı olarak doğayı anlama ve anlatmasıdır. Mühendislik ise, bilimsel faaliyetler sonucunda doğruluğu kanıtlanmış ya da kabul edilmiş bilimsel bilginin, insanoğlunun günlük yaşamına uyarlanması ve hayatı kolaylaştırması için yapılan somut üretici faaliyetlerdir. Bilimin gelişmesi mühendisliği, mühendisliğin gelişmesi bilimi geliştirir.
     Gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkeler gibi ülkemizde de somut imkânların mümkün kıldığı ölçüde bilimsel faaliyetler ve mühendislik çalışmaları devam etmektedir. Ancak, ne yazık ki eğitim sistemimizin ezberci yapısı, temel bilimlerin (matematik, fizik, kimya, biyoloji vb.) doğayı tasvir etmekteki önemini, ilköğrenim ve orta öğrenim seviyesinde kavratamamaktadır. Bu eksiklik süregelen üniversite yıllarında, doğru ve insan ihtiyacına yönelik bilimsel bilginin üretilmesini ve bilimsel bilgiyi kullanarak üretim yapabilen mühendis yetişmesini engellemektedir.
     Bilim ve Mühendislik . com ’un amacı da; bilim olmadan mühendisliğinin, mühendislik olmadan bilimin gelişemeyeceği gerçeğini benimsetmek, bu yolda ortak çaba harcayacak bilim-sever bir topluluk kurmak, bilimin evrenselliği ilkesinden yola çıkarak kaynak paylaşımını sağlamak ve kaynak üretmek, bilimsel bilginin mühendislik çalışmalarına uyarlanmasının kontrolünü sağlamak ve bu anlamda dijital münazara ve eleştiri ortamı kurabilmektir.
Saygılarımızla…